strukture_lih

Львівський промисловий хаб

З метою забезпечення промисловості Львівщини якісними кадрами, сучасними інноваційними рішеннями, продукування та лобіювання ефективних стратегічних механізмів індустріального розвитку, департаментом економічної політики обласної державної адміністрації розроблено ініціативу “Львівський промисловий ХАБ” (надалі – ХАБ), під яким ми розуміємо створення регіонального науково-практичного центру «мозку» із розвитку освіти і промисловості.

Функціональна структура ХАБу передбачає дві основні складові: Центр аналітичного забезпечення та галузеві промислові кластери, котрі у своїй синергії повинні забезпечувати виконання вищезгаданих завдань та продукування точок економічного зростання.


Завдання, які перед собою ставить ХАБ:

  • Синергічне об’єднання науки, освіти та промисловості
  • Побудову ефективної регіональної інноваційної політики
  • Удосконалення систем підготовки робітничих кадрів
  • Забезпечення реалізації кадрового потенціалу
  • Створення технологічних “майстерень” та технопарків
  • Розроблення механізму “агресивної” політики індустріального розвитку